Димитрова 125/23 (построен в 1997 г.)

??????.???????